HullerOmBullar.blogg.se

Föräldrar och lärare - lär dig om barn/unga med adhd!

Publicerad 2013-04-10 17:29:00 i Barn och familj, Elevhälsa, Kommunikation, Lästips, Neuropsykiatriska funktionshinder, Skolfrågor,

För en tid sedan sprang jag på en fantastisk bok, som vänder sig till föräldrar, lärare, specialpedagoger och andra intresserade. Den vill jag verkligen tipsa om idag! Skaffa den om du har ett barn med adhd eller möter elever som har den diagnosen.
 
Boken heter Adhd - att leva utan bromsar med underrubriken "en praktisk vägledning" och är skriven av Martin L Kutscher.
 
Kutscher är en internationellt erkänd barnneurolog och författare, verksam i New York. Som förälder själv till en pojke med Add, (samt det faktum att jag själv föredrar kreativt kaos framför ordning) är detta en av mina största utmaningar - att hjälpa honom att strukturera upp sin tillvaro, utan att själv vara speciellt bra på det..Detta tror jag att fler föräldrar och även lärare kan känna igen sig i.
 
Jag har även läst många böcker i ämnet, men ingen har varit långt ifrån lika bra som den här. Boken i sin helhet är rolig och lättläst. Ett kapitel som är helt suveränt rör skolarbetet - och att hålla just ordning och reda.
 
 
 ADHD - att leva utan bromsar : en praktisk vägledning
 
 
Boken sammanfattar även de insikter som framstående forskare inom området gjort. T ex om den neurologiska bakgrunden till adhd, som Kutscher beskriver den: "Frontalloberna sover på jobbet"..
 
Adhd är ett reellt tillstånd. Det rådande kunskapsläget kan sammanfattas på följande sätt; 
 
# Frontalloberna och prefrontalloberna i hjärnan är säte för våra exekutiva och hämmande funktioner.
# Signalsubstanserna dopamin och noradrenalin spelar en framträdande roll för de hämmande funktionerna i frontal-och prefrontalloberna.
# Vid adhd är de här signalsubstanserna inte tillräckligt verksamma. Enkelt uttryckt innebär adhd att frontallobernas "bromsar" samt andra exekutiva funktioner i hjärnan -sover.
 
Oordning finns därför i praktiken inbyggt i adhd. Så gott som samtliga människor med adhd har medfödda svårigheter inom det här området.
 
Kutscher redovisar symtomkriterier för adhd som avser bristande uppmärksamhet, och bland dem kan man se att fem av nio kriterier avser just organisationsförmåga.
 
De övriga fyra berör begränsat uppmärksamhetsomfång och distraherbarhet:
 
-svårt att vara fullt uppmärksam; gör därför fel till följd av slarv eller obetänksamhet
-har svårt att behålla uppmärksamheten
-tycks inte lyssna vid direkt tilltal
-distraheras lätt av yttre stimuli
-har svårt att organisera uppgifter
-misslyckas med att genomföra uppgifter (dock inte pga ovilja eller bristande förmåga)
-undviker uppgifter som kräver uthållig organisationsförmåga
-tappar bort saker som behövs för att utföra uppgifter
-ofta glömsk i vardagen
 
Desorganisation är alltså en inbyggd dysfunktion i diagnosen. Det förklarar, som Kutscher skriver, behovet av att hjälpa barnet/den unge med att HÅLLA ORDNING. 
 
Tolka inte oordning som ett tecken på att barnet inte bryr sig eller är slarvig! Hos människor med adhd fungerar hjärnan annorlunda, när det gäller förmågan att organisera och planera.
 
Ordning är en fråga om förmåga. Vissa människor är bra på att ordna och organisera. De som har adhd, är det inte, och det har med hjärnan att göra - inte att man är slarvig eller lat.
 
"Hjärnan kan så att säga ha extremt goda förutsättningar att skriva en uppsats men extremt dåliga förutsättningar att hitta uppsatsen morgonen därpå..och det är den här slående ojämnheten i fråga om färdigheter som gör den bristande organisationsförmågan till ett funktionshinder.."
 
Kutscher skriver vidare att åtgärder för att möta den bristande organisationsförmågan hos barn/unga med adhd bör spela en huvudroll i skolans åtgärdsprogram för dessa elever.
 
Han beskriver sedan flera handfasta tips och tricks till både lärare och föräldrar på hur man hjälper elever att organisera sitt skolarbete. Alla beskrivna stödåtgärder för bättre ordning kompletterar Kutscher även med andra saker som kan vara viktigt att tänka på:
 
Alltifrån vad man som lärare kan behöva vara observant på; t ex att det finns problem som har kopplingar till adhd. Många elever har också inlärningssvårigheter i någon form, särskilt vanligt är nedsatt skrivförmåga, svårigheter att uttrycka sig skriftligt, problem med stavning, svårigheter att följa anvisningar i flera steg/följa instruktioner i flera steg.
 
I övrigt berör författaren förhållningssätt  på olika sätt; att se realistiskt på barnet/den unge med adhd som du möter varje dag. Om att bevara lugnet; tolka inte problematiska beteenden som personliga förolämpningar.
 
Ett sätt är att regelbundet bedöma de adhd-relaterade beteendena hos ditt barn, eller en elev, med hjälp av en kort checklista, tex:
 
-Distraherbarhet
-Desorganisation
-Impulsivitet
-Rastlöshet
-Överkänslighet
-Kontaktproblem
 
Ovanstående är utgångsläget, alltså inte ett typiskt barn. Detta kan vara värt att tänka på. För om man betänker att det är så här svårigheterna kan se ut, så har man lättare att möta barnet där det är, istället för att gå igång och hamna i konflikt.
 
Erbjud hjälp med det som inte fungerar i den stund det behövs, istället för att ge negativ respons när det redan är försent. Kutscher ägnar även ett kapitel om läkemedelsbehandling, som är väl värt att läsa. Det är tydligt att det finns många fördomar och förutfattade meningar om medicin som kan hjälpa barn med adhd, vid sidan av pedagogiska stödåtgärder och familjestöd.
 
Det näst sista kapitlet ägnas till den unge själv medan det sista ägnas åt en sammanfattning.
 
Läs den!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer

Postat av: Eva

Publicerad 2013-04-10 19:32:59

Verkar bra! Något att köpa in till skolan kanske!

Svar: Ja, absolut! Jag ska ta upp det när tillfälle ges :) Kanske något för varje arbetslag att ha i hyllan vid behov.
hullerombullar.blogg.se

Postat av: AnnaR

Publicerad 2013-04-10 19:34:53

Men så bra med ett boktips om detta! Har just tänkt söka efter det (står på jobbfixarlistan...)

Svar: Kul! Rekommenderar den verkligen :)
hullerombullar.blogg.se

Postat av: Daniel Pub

Publicerad 2013-04-11 09:07:55

Intressant boktips.
Jag undrar...när kommer den andra boken ut då? Och av vem? Jag syftar på den som beskriver de sidor som dessa individer verkligen är experter på, fast som de inte kan använda fullt ut än, mycket tack vare synen och kunskapen/tillvägagångssätten på omgivningen. Jag ser andra bitar med dem, jag ser vad de är kapabla till och vad de kan åstadkomma, och det kan jag säga, att som situationen är idag med samhället och skolorna, så underlättas det inte för dem.

Visst har de svårt i samhället och skolan många gånger, visst kan medicinering vara till hjälp i vissa fall, men...i sannings namn så gäller detta även både samhället och skolan med allt vad det innebär. Kanske borde samhället självt medicineras för att få till en förändring som gör att synsättet på bland annat detta förändras från något som obönhörligen skall passa in i olika fack. Kanske det borde ske ett möte någonstans halvvägs, ett möte som leder till förändringar i och på båda sidor.

Missförstå mig rätt här.
Jag efterlyser en djupare förståelse för dessa individer, en förändrad syn och kunskap. I bland behövs medicineringen såklart för att de ska komma upp på banan, det säger jag inget om, med det jag undrar är varför i hela friden inte samhället (med allt vad det innebär) anser sig behöva förändras för att matcha detta nya?? I stället sker det som vanligt att det ska kategoriseras och stoppas in i fack, och passar det inte in, om det stör det inarbetade sättet, ja då klassas det som dysfunktionellt. Kan det inte vara som så att det som gör detta förfarande per automatik, egentligen är det som behöver förändras, som behöver lära sig att anpassa sig och att hitta nya vägar??
Som sagt, jag motsätter mig inte medicinering i vissa fall, inte heller motsätter jag mig det faktum att de ibland inte fungerar i samhället och skolmiljöer etc. Det jag reagerar på är sättet som de ses och bemöts på, ett sätt där de sätts i fack och ses som dysfunktionella. Det är även till stora delar ett dysfunktionellt samhälle och skolmiljö runt om dem, en miljö som vägrar förändras och hitta nya vägar, som fortfarande vill anpassa dem till det rådande förhållandet istället för att anpassa sig själva.

Såklart får man höra att det kostar, att det inte går, och en massa andra saker vilket är rent nonsens, ett självförsvarstänk. Människor förändras, människan förändras, och detta kommer endast öka och inte försvinna. Ska man medicinera en helt människosläkte i slutändan hellre än att mötas halvvägs??

Vill någon svara på detta så är min mail: info@danielpub.se

Så slipper det bli långa haranger (mer än min) på Victorias fina sida:)

Svar: Jag missförstår dig rätt :) Jag tror jag förstår precis hur du menar, och du har helt rätt på många punkter. Tack för att du tar dig tid att skriva ner dina reflektioner:) Till att börja med så borde jag kanske ha skrivit att det som gör den här boken annorlunda, är just att den fokuserar på det positiva och samtidigt visar på andra vägar; att ändra sitt tänk och sitt bemötande när man träffar barn och unga som har dessa svårigheter. När vi bemöter dem utifrån de unika individer var och en är, och förstår hur mycket de kämpar för att hantera den ostrukterade tillvaro vi alla måste bemästra, (och hjälper med dem med rätt saker) så ökar vi också deras chanser att få lyckas. För man är inte bara sin diagnos, det finns en mängd styrkor och resurser som inte tas tillvara, om man inte får rätt hjälp och stöd. Då kan svårigheterna bli så stora hinder, att de tyvärr välter hela lasset. Den här boken handlar just om hur vi som föräldrar, lärare, skola, samhälle kan ändra vårt sätt att tänka kring adhd/Add och ge dem rätt förutsättningar. Detta istället för att vi kräver av dem, som har vissa svårigheter, att klara av att strukturera, planera och organisera trots att de har neurologiska hinder till att fullt ut klara av detta. Ingen säger åt någon som sitter i rullstol, att de ska resa sig och gå. Så ge boken en chans, Daniel, den är verkligen aha-upplevelse på många plan. Vad gäller medicin så har jag skrivit om det tidigare, precis när min son började med den. Jag kan nu berätta att han återkommande säger "Mamma, jag fattar inte hur jag stod ut att gå till skolan/vara i skolan UTAN medicin". För honom har den varit en enorm hjälp. Jag är glad, inte så mycket för hans förbättrade prestationer (läraren har upptäckt en helt annan pojke som orkar hänga med) utan för att han slipper LIDA. För det är ett lidande att ha en hjärna som inte orkar vara närvarande. Det är ett lidande att hela tiden känna att man inte har hört eller uppfattat vad som nyss sades, eller hamna i bråk för att man är impulsiv och inte klarar av att bromsa sig i tid och tänka på konsekvenserna. Men var och en gör som den vill. Men man kan prova medicin, för att sedan sluta om man inte tycker att den ger effekt. Jag ser som förälder, och som skolkurator, ingen annan utväg än att sprida kunskaperna om detta osynliga funktionshinder vidare. För att göra det så måste man kategorisera och tala om de svårigheter som utmärker Adhd/Add. Annars kommer de per automatik att utsättas för orättvisa förväntningar och krav. Och för många människor med Adhd/Add är det inte bara av ondo att kategoriseras - de flesta vill känna tillhörighet, och känna att "det finns många som kanske har samma problem som jag" bidrar till att man faktiskt tillhör normaliteten och inte är ensam i universum.. För att människor ska kunna förändra sitt sätt att tänka och för att de ska ha möjlighet att påverka sitt bemötande, så behöver de kunskap. Det får man genom att läsa boken :)
hullerombullar.blogg.se

Postat av: annie i oskarström

Publicerad 2013-04-12 12:56:04

Hejsan! verkar vara en väldig intressant bok och lärorik, är just nu i konflikt med sonens skola IGEN ständigt sen 4 år. ska inhandla den och rekomendera till skolan :)

Tack för din blogg du är bäst :)
kram Annie

Svar: Ja, läs den och se till att de köper in den Annie! Tack för ditt fina beröm, alltid kul som sagt om någon uppskattar det jag skriver, kram tillbaks!
hullerombullar.blogg.se

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela